Tratamento do VIH: os principios básicos

En: Publicacións

Illustration of a retrovirusActualmente os tratamentos dispoñibles para o VIH non curan o VIH. Pero isto pode significar unmáis longo e saudable .

Ter unha combinación de medicamentos que funcionan contra o virus VIH (estes adoitan denominarse medicamentos antirretrovirales ou cócteles) poden reducir a cantidade de VIH no sangue ata un nivel tan baixo que non se pode detectar con probas estandarizadas. Viral . Isto chámase "carga viral indetectable" e ese é o obxectivo do tratamento do VIH.

Ter unha carga viral indetectable significa o teu Sistema inmunitario pode recuperarse e manterse forte para que poida combater infeccións.

Hai diferentes tipos ou clases de drogas anti-VIH. Cada clase traballa contra o VIH dun xeito diferente. O tratamento do VIH normalmente inclúe tres medicamentos de dúas clases diferentes.

As clases de drogas anti-VIH

  • Inhibidores nucleósidos / nucleótidos reverso-transcriptases (NRTIs).
  • inhibidores de nucleosídeos de transcriptasa inversa (NNRTIs).
  • Inhibidores da proteasa (IPS).
  • Inhibidores da fusión e da entrada.
  • Inhibidores da integrase.

A maioría das persoas teñen unha combinación que inclúe dous NRTI e un inhibidor da proteasa NNRTI ou.

Os inhibidores de integrasa de admisión son aprobados para o seu uso por persoas que comezan o tratamento do VIH, pero no momento en que adoitan ser rpara as persoas que tiveron varios tratamentos con VIH no pasado.

NRTI e NNRTI

Estas drogas son obxecto dunha substancia chamada transcriptasa inversa que o VIH usa para infectar células do sistema inmunitario.

Existen tres tipos de medicamentos que traballan contra a transcriptasa inversa.

As NRTI son 3TC (lamivudina, Epivir), Abacavir (Ziagen), AZT (zidovudina, Retrovir), ddI (didadosine, Videx), d4T (estavudina, Zerit) e FTC (emtricitabine, Emtriva).

Algunhas NRTI combináronse nunha soa pílula para facelas máis fáciles de tomar. Estes son os de abacavir e 3TC (Kivexa), AZT e 3TC (Combivir), E ao abacavir, AZT e 3TC (Trizivir).

É un inhibidor de transcriptasa inversa de nucleótidos (NtRTI), tenofovir (Viread), que funciona contra o VIH de forma similar aos NRTI. Está dispoñible nunha pílula combinada coa chamada FTC Truvada.

Entre os NNRTI están efavirenz (Sustiva), etravirina (Intelence), nevirapina (Viramune) E rilpivirine (Edurant).

Efavirenz, tenofovir e FTC están dispoñibles nunha píldora de combinación chamada Atripla. Rilpivirina, FTC e tenofovir están dispoñibles nunha combinación indigesta chamada Eviplera.

Inhibidores de proteases

A proteasa é unha enzima do VIH. As drogas que o atacan son chamadas inhibidores da proteasa.

Case todos os inhibidores de proteases que se usan actualmente son "amplificables". Isto significa que poden ter aumentado o seu poder agregando unha pequena dose dun segundo inhibidor da proteasa denominado ritonavir (Norvir).

Os inhibidores da proteasa impulsados ​​son recomendados para persoas no tratamento. A primeira liña é atazanavir (Reyataz) / Ritonavir, darunavir (Prezista) / ritonavir, fosamprenavir (Telzir) / ritonavir, lopinavir / ritonavir (esta é unha combinación indigesta chamada Kaletra) e saquinavir (Invirase) / Ritonavir.

Tipranavir (Aptivus) / ritonavir só está aprobado para persoas que tiveron unha gran cantidade de tratamentos antirretrovirales no pasado.

Hai outros dous inhibidores de proteases que raramente se usan actualmente. Estes son indinavir (Crixivan) E nelfinavir (Viracept).

Inhibidores de fusión e entrada

As drogas destas clases impiden que o VIH infecte as células. O seu uso adoita estar reservado para as persoas que tiveron un gran número de drogas anti-VIH no pasado.

Só hai un inhibidor de fusión. Chámase T-20 (enfuvirtide, Fuzeon) e está dado por inxección.

Tamén se aproba un inhibidor, inhibidor ou inhibidor de CCR5. O seu nome é maravirocCelsentri). Para que este fármaco funcione como necesites é necesario ter o que se coñece como co-receptor "CCR5" na superficie do VIH. A súa clínica realizará unha proba chamada proba de tropismo para ver se son adecuados para o tratamento cun inhibidor de CCR5. Este medicamento pode ser tomado por persoas que están cambiando o seu tratamento con VIH.

Inhibidores de integrasis

Estes impiden que o VIH se integre coas células do sistema inmunitario. Un medicamento desta clase foi aprobado, chámase raltegravir (Isentress). Pode ser tomado por persoas que comezan ou cambian o tratamento do VIH.

Cando comezar o tratamento

Recoméndase que inicie o tratamento con VIH axiña que se diagnostique.

O Estudo Start cambiou todo paradigmas respecto ao tratamento contra o VIH e, hoxe en día, todos deben comezar a TARV así que diagnosticados.

Iniciación do tratamento con

No Reino Unido as directrices recomendan comezar o tratamento Nota do Editor de Seropositivo. Org. Porque temos unha política de tratamento nacional para as persoas que viven con VIH ou SIDA, eliminei esta parte do texto e descargue as pautas proporcionadas polo Programa Nacional de STD / Sida e Hepatite Viral que se incorporarán a esta páxina debaixo dos créditos.

Efectos secundarios

Todas as drogas poden causar Efectos secundarios. Os efectos colaterais que causan as drogas do VIH / SIDA deberían explicarse antes de comezar a telo. Os efectos secundarios xeralmente desaparecen ou se fan máis lixeiro despois de algunhas semanas. Diga ao seu médico sobre os efectos secundarios, especialmente o eczema. Se ten dificultade para xestionar os seus efectos secundarios mÁs veces é posible facer algo por eles..

Resistencia

O VIH pode desenvolverse Resistencia aos medicamentos que se utilizan para tratar. Ten que ter un Proba de resistencia antes de comezar a cambiar de tratamento, para asegurarse de que está tomando a maioría dos medicamentos adecuados.

Tomar a súa droga correctamente isto pode axudar a previr o desenvolvemento da resistencia. Podes ler máis sobre iso nas follas de datos e Adherence Adherence tips. Estes están dispoñibles en www.aidsmap.com

Michael Carter, Greta Hughson

Publicado en: 31 2012 marzo

Traducido por Cláudio Santos de Souza do orixinal en inglés nesta ligazón VIH Treatment

Si, esta é a foto de min! Miña sobriña pediu que puxese esta foto m meu perfil! .... Eu tiña aquí unha descrición de min que, unha persoa clasificou como "irreverente". Esta é realmente unha forma eufemística de clasificar o que estaba aquí. Todo o que sei é que unha "ONG", que ocupa un edificio de 10 pisos estableceu unha colaboración comigo, e eu teño os rexistros do tempo de colaboración, que foi un vampirismo pois, para cada 150 persoas que saian do meu sitio, facendo clic sobre eles, había, de media, un que entrou. CANDO ENTRA E ENTRADA